Our Doctors

Physician

Gynaecologist

 • DR. Baiju R. Chaugule
 • DR. Yash Sabarnwal
 • DR. Ameya Patil
 • Dr. Zeenat Bagwan
 • Dr. Vinita Dutta
 • Dr. Ashwini Sarnayak
 • Dr. Aditi Phulpagar

General & Lap Surgeon

Onco Surgeon

 • DR. Janhvi Kapadia
 • DR. Parth Patel
 • DR. Gautam Nadkarni
 • DR. Qasim Khan
 • Dr. Prashant Muller

Nephrology

Plastic Surgery

 • Dr. Sushurat
 • Dr. Chandrashekhar
 • Dr. Qasim Khan
 • Dr. Parth Patel
 • Dr. Gautam Nadkarni
 • Dr. Prashant Joshi

Sonography

Eye Surgeon

 • Dr. Harshal Parande
 • Dr. Payal Kothari
 • Dr. Sayali Tendolkar

Neuro Surgeon

ENT Surgeon

 • Dr. Mazhar Mulla
 • Dr. Mehmood Parvez
 • Dr. Manish Prajapati
 • Dr. Vishwakarma

Orthopaedic Surgeon

Dental

 • Dr. Shreekant Khade
 • Dr. Santosh Patil
 • Dr. Neha Mehta
 • Dr. Sara Ahmedi

Gastroenterologist

Urologist & Andrologist

 • Dr. Sai Prasad Lad
 • Dr. Gajanan Rodge
 • Dr. Jitendra Kumar

Cardiology

Chest Physician

 • Dr. Prateek Giri
 • Dr. Ganesh Dhangar
 • Dr. Anil Singal

Child Specialty

Dermatologist

 • Dr. Vikrant Shinde
 • Dr. Sagar Kambli
 • Dr. Sanjay Chopra

Neuro Physician

Psychiatric

 • Dr. A. Santosh Shriram
 • Dr. Anupam B.

Interventional Radiologist & Varicose Veins

Pediatric Surgeon

 • Dr. A. Santosh Shriram
 • Dr. Shahji Deshmukh
 • Dr. Prashant Joshi

Physician

General Surgeon

 • Dr. Adwait Patil
 • Dr. Baburaj Hegde
 • Dr. Brajesh Gupta
 • Dr. Hemant Gupta
 • Dr. Raj Agarwal
 • Dr. Akshay Damle
 • Dr. Rohit Deshpande
 • Dr. Yogesh Jain
 • Dr. Kiran Patil
 • Dr. Kiran Patil
 • Dr. Dnyaneshwar Waghmare
 • Dr. Jyoti Vyas
 • Dr. A. R. Chavan
 • Dr. B. C. Malpani
 • Dr. Amol Wagh
 • Dr. Vinay Thati
 • Dr. Shulmit Vaidya
 • Dr. Lakin Veera
 • Dr. Ganesh Bhagwat
 • Dr. Tilakdas Shetty
 • Dr. Laxman Salve
 • Dr. Mounty Khajanchi
 • Dr. Chetan Shenoy
 • Dr. Gautam Goel
 • Dr. Tushar Rege

Orthopedic Surgeon

Chest Physicians

 • Dr. Sanjay Alle
 • Dr. Kumar Dussa
 • Dr. Aditya khemka
 • Dr. Abhijeet Kale
 • Dr. Ravi Kumar
 • Dr. Sachin jain
 • Dr. Amit Pandey
 • Dr. Alok Pandey
 • Dr. Manoj jain
 • Dr. Ashish Jain
 • Dr. Anoop Dhamangaokar
 • Dr. Chirag Borana
 • Dr. Rohit Shah
 • Dr. Surendra Shukla
 • Dr. Jeet Savla
 • Dr. Kapil Salagia
 • Dr. Sanjay Murudkar
 • Dr. Sachin Jain
 • Dr. Kushal Chidgupkar
 • Dr. Jeenam Shah
 • Dr. T. Chatterjee
 • Dr. Anil Singal
 • Dr. Ganesh Dhangar

Cardiologist

ENT

 • Dr. Ankit Dedhia
 • Dr. Shrinivas Kudia
 • Dr. Nikesh Jain
 • Dr. Ankur P
 • Dr. Dheeraj K
 • Dr. Ankit Jain
 • Dr. Sunita Soni
 • Dr. Udit Shah

Gynaecologist

Interventional Radiologist & Endovascular Surgeon

 • Dr. Pooja Madhav
 • Dr. Laila dave
 • Dr. Niraj Jain
 • Dr. Mugdha Agarwal
 • Dr. Ashank Bansal
 • Dr. Dev Adhikari

Plastic Surgeon

Neuro Surgeon

 • Dr. Parag Vibhakar
 • Dr. Gaurav Kadakia
 • Dr. Yogesh Jaiswal
 • Dr. Raghvendra Ramdasi

Spine Surgeon

Gastrocare

 • Dr. Rakesh Dhake
 • Dr. Ayush Sharma
 • Dr. Sai Prasad Lad
 • Dr. Gajanan Rodge

Paediatrician

Urologist

 • Dr. Shashank Parekhji
 • Dr. Ashish Gurjar
 • Dr. Hitesh Jain
 • Dr. Jitendra Sakhrani
 • Dr. Tarun Jain
 • Dr. Saurabh Patil

Pediatric Surgeon

Medical Oncologist

 • Dr. Prashant Joshi
 • Dr. Ashwini Khanolkar
 • Dr. Suhas Agre
 • Dr. Preetam Jain

Nephrologist

Cancer Surgeon

 • Dr. Siddharth Lakhani
 • Dr. Hemant Jain (GI cancer Surgeon)
 • Dr. Sushen Bhatt (Head & Neck Onco Surgeon)
 • Dr. Vrunda Karanjgaokar (Gynaec Onco Surgeon)
 • Dr. Rahashree Kelkar (Breast Onco Surgeon)
 • Dr. Parag Vibhakar (Onco Plastic Surgeon)

Physician

General Surgeon

 • Dr. Adwait Patil
 • Dr. Baburaj Hegde
 • Dr. Brajesh Gupta
 • Dr. Hemant Gupta
 • Dr. Raj Agarwal
 • Dr. Akshay Damle
 • Dr. Rohit Deshpande
 • Dr. Yogesh Jain
 • Dr. Kiran Patil
 • Dr. Kiran Patil
 • Dr. Dnyaneshwar Waghmare
 • Dr. Jyoti Vyas
 • Dr. A. R. Chavan
 • Dr. B. C. Malpani
 • Dr. Amol Wagh
 • Dr. Vinay Thati
 • Dr. Shulmit Vaidya
 • Dr. Lakin Veera
 • Dr. Ganesh Bhagwat
 • Dr. Tilakdas Shetty
 • Dr. Laxman Salve
 • Dr. Mounty Khajanchi
 • Dr. Chetan Shenoy
 • Dr. Gautam Goel
 • Dr. Tushar Rege

Orthopedic Surgeon

Chest Physicians

 • Dr. Sanjay Alle
 • Dr. Kumar Dussa
 • Dr. Aditya khemka
 • Dr. Abhijeet Kale
 • Dr. Ravi Kumar
 • Dr. Sachin jain
 • Dr. Amit Pandey
 • Dr. Alok Pandey
 • Dr. Manoj jain
 • Dr. Ashish Jain
 • Dr. Anoop Dhamangaokar
 • Dr. Chirag Borana
 • Dr. Rohit Shah
 • Dr. Surendra Shukla
 • Dr. Jeet Savla
 • Dr. Kapil Salagia
 • Dr. Sanjay Murudkar
 • Dr. Sachin Jain
 • Dr. Kushal Chidgupkar
 • Dr. Jeenam Shah
 • Dr. T. Chatterjee
 • Dr. Anil Singal
 • Dr. Ganesh Dhangar

Cardiologist

ENT

 • Dr. Ankit Dedhia
 • Dr. Shrinivas Kudia
 • Dr. Nikesh Jain
 • Dr. Ankur P
 • Dr. Dheeraj K
 • Dr. Ankit Jain
 • Dr. Sunita Soni
 • Dr. Udit Shah

Gynaecologist

Interventional Radiologist & Endovascular Surgeon

 • Dr. Pooja Madhav
 • Dr. Laila dave
 • Dr. Niraj Jain
 • Dr. Mugdha Agarwal
 • Dr. Ashank Bansal
 • Dr. Dev Adhikari

Plastic Surgeon

Neuro Surgeon

 • Dr. Parag Vibhakar
 • Dr. Gaurav Kadakia
 • Dr. Yogesh Jaiswal
 • Dr. Raghvendra Ramdasi

Spine Surgeon

Gastrocare

 • Dr. Rakesh Dhake
 • Dr. Ayush Sharma
 • Dr. Sai Prasad Lad
 • Dr. Gajanan Rodge

Paediatrician

Urologist

 • Dr. Shashank Parekhji
 • Dr. Ashish Gurjar
 • Dr. Hitesh Jain
 • Dr. Jitendra Sakhrani
 • Dr. Tarun Jain
 • Dr. Saurabh Patil

Pediatric Surgeon

Medical Oncologist

 • Dr. Prashant Joshi
 • Dr. Ashwini Khanolkar
 • Dr. Suhas Agre
 • Dr. Preetam Jain

Nephrologist

Cancer Surgeon

 • Dr. Siddharth Lakhani
 • Dr. Hemant Jain (GI cancer Surgeon)
 • Dr. Sushen Bhatt (Head & Neck Onco Surgeon)
 • Dr. Vrunda Karanjgaokar (Gynaec Onco Surgeon)
 • Dr. Rahashree Kelkar (Breast Onco Surgeon)
 • Dr. Parag Vibhakar (Onco Plastic Surgeon)

Physician

Chest Physician

 • Dr. Adwait Patil
 • Dr. Baburaj Hegde
 • Dr. Brajesh Gupta
 • Dr. Hemant Gupta
 • Dr. Raj Agarwal
 • Dr. Akshay Damle
 • Dr. B. C. Malpani
 • Dr. Rohit Deshpande
 • Dr. Yogesh Jain
 • Dr. Kiran Patil
 • Dr. Dnyaneshwar Waghmare
 • Dr. Jyoti Vyas
 • Dr. A. R. Chavan
 • Dr. Kapil Salagia
 • Dr. Sanjay Murudkar
 • Dr. Sachin Jain
 • Dr. Kushal Chidgupkar
 • Dr. Jeenam Shah
 • Dr. T. Chatterjee
 • Dr. Anil Singal
 • Dr. Ganesh Dhangar Paediatrician

Pediatric Surgeon

Medical Oncologist

 • Dr. Suhas Agre
 • Dr. Preetam Jain
 • Dr. Suhas Agre
 • Dr. Preetam Jain

General Surgeon

Gynaecologist

 • Dr. Amol Wagh
 • Dr. Vinay Thati
 • Dr. Shulmit Vaidya
 • Dr. Lakin Veera
 • Dr. Ganesh Bhagwat
 • Dr. Tilakdas Shetty
 • Dr. Laxman Salve
 • Dr. Mounty Khajanchi
 • Dr. Chetan Shenoy
 • Dr. Gautam Goel
 • Dr. Tushar Rege
 • Dr. Pooja Madhav
 • Dr. Laila dave
 • Dr. Niraj Jain
 • Dr. Mugdha Agarwal

Urologist

Nephrologist

 • Dr. Hitesh Jain
 • Dr. Jitendra Sakhrani
 • Dr. Tarun Jain
 • Dr. Saurabh Patil
 • Dr. Siddharth Lakhani

ENT Surgeon

Orthopaedic Surgeon

 • Dr. Udit Shah
 • Dr. Ankit Jain
 • Dr. Sunita Soni
 • Dr. Sanjay Alle
 • Dr. Kumar Dussa
 • Dr. Aditya khemka
 • Dr. Abhijeet Kale
 • Dr. Ravi Kumar
 • Dr. Anoop Dhamangaokar
 • Dr. Chirag Borana
 • Dr. Rohit Shah
 • Dr. Surendra Shukla
 • Dr. Jeet Savla
 • Dr. Sachin jain
 • Dr. Amit Pandey
 • Dr. Alok Pandey
 • Dr. Manoj jain
 • Dr. Ashish Jain

Spine Surgeon

Neuro Surgeon

 • Dr. Rakesh Dhake
 • Dr. Ayush Sharma
 • Dr. Raghvendra Ramdasi

Interventional Radiologist & Endovascular Surgeon

Plastic Surgeon

 • Dr. Ashank Bansal
 • Dr. Dev Adhikari
 • Dr. Ashank Bansal
 • Dr. Dev Adhikari

Cardiologist

Gastrocare

 • Dr. Ankit Dedhia
 • Dr. Shrinivas Kudia
 • Dr. Nikesh Jain
 • Dr. Ankur P.
 • Dr. Dheeraj K.
 • Dr. Sai Prasad Lad
 • Dr. Gajanan Rodge

Cancer Surgeon

Paediatrician

 • Dr. Hemant Jain (Gl cancer Surgeon)
 • Dr. Sushen Bhatt (Head & Neek Onco Surgeon)
 • Dr. Vrunda Karanjgaokar (Gynaec Onco Surgeon)
 • Dr. Rahashree Kelkar (Breast Onco Surgeon)
 • Dr. Parag Vibhakar (Onco Plastic Surgeon)
 • Dr. Shashank Parekhji
 • Dr. Ashish Gurjar